human resource management

 

“mensen maken het verschil”

 

 

“Is uw personeel een van de kritische succesfactoren?” is uw personeelsbestand in staat om duurzaam concurrentievoordelen te bewerkstelligen en mee te veranderen met de nieuwe eisen? Hoe staat het met uw talenten en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers?
Human Resource Management is gericht op het optimaliseren van de prestaties, de talenten, de (duurzame) inzetbaarheid, de motivatie, leer- en veranderingsvermogen en de tevredenheid van uw medewerkers.
Uitgangspunt zijn de onbenutte talenten van uw medewerkers zodanig te gebruiken dat u meer resultaat ziet en de medewerkers zich meer kunnen ontplooien.

Wij adviseren op vele uiteenlopende terreinen op het gebied van Human resource management:

  •   ontwikkelen (strategisch) HRM-beleid
  •   strategische personeelsplanning
  •   talentmanagement
  •   sociale innovatie/agility
  •   competentiemanagement
  •   performance management
  •   employability
  •   duurzame inzetbaarheid
  •   opleidingsbeleid en plannen