organisatieontwikkeling

“the only way to win is to learn faster than anyone else” Eric Ries

 

image013

“Is uw organisatie flexibel genoeg?  Hoe staat het met het aanpassing- en veranderingsvermogen van uw organisatie? “

Elk bedrijf en elke organisatie moet blijvend in beweging (agile) zijn om flexibel te kunnen blijven inspelen op voortdurende veranderingen ‘in de markt’ en omgeving. De veranderingen stellen u voortdurend voor nieuwe uitdagingen, ze hebben invloed op de manier waarop uw bedrijf of organisatie zich moet ontwikkelen.
Centraal staan de strategie, structuur, cultuur, processen, personeel en de organisatiebeheersing.

Uitgangspunt: leren, verbeteren en vernieuwen
Het kan gaan om reorganisaties of fusies, maar ook om afdelingen die efficiënter moeten gaan werken of medewerkers die hun klantgerichtheid moeten verbeteren. Ook door de roep om integriteit, beter communiceren, maatschappelijk verantwoord ondernemen en terugdringen van ziekteverzuim ontstaan veranderingen. De kunst is om daar constructief mee om te gaan.

“To learn to succeed you must first learn to fail” Michael Jordan