strategie

“The best way to predict your future is to create it” Abraham Lincoln

 

image009

 

“Ligt uw organisatie op (juiste) koers en/of moet er bijgestuurd worden?”
Is de organisatie in staat om in de veranderende complexe omgeving koers te houden, te zoeken en te vinden?

De externe dynamiek en druk neemt voor uw organisatie steeds grotere vormen aan.
Dit stelt hoge eisen aan de strategische richting die uw organisatie kiest met name koers bepalen, strategische processen inhoud en vormgeven. Het zijn niet de minste uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Met onze dienstverlening staat u er niet alleen voor.
Wij kunnen u ondersteunen bij zowel de strategievorming als de implementatie op de diverse beleidsterreinen.

 

Wij kunnen u ondersteunen bij:

• Mogelijke heroriëntatie c.q. formulering van missie en visie.
• Het in beeld brengen van uw organisatieomgeving vertaald in een kansen en bedreigingen.
• Het uitvoeren van verschillende soorten analyses, waarmee u de kenmerken van uw eigen organisatie in verband kunt brengen met de kansen en mogelijkheden die u geboden worden (SWOT-analyses, concurrentieanalyses).
• Het meedenken over de vertaalslag van algemene doelstellingen naar meetbare indicatoren (het operationaliseren van beleid).

Kortom, hoe vertaalt u uw doelen naar beleid en hoe kunt u vaststellen of dit beleid succesvol is geweest (prestatie-indicatoren).