supervisie-intervisie

“worden de kernkwaliteiten van uw personeel optimaal ingezet en benut?”

 

http://gestalttherapiepraktijksoest.nl/wp-content/uploads/2013/10/model-supervisie1.jpg

 

Supervisie is een leertraject waarin u samen met de supervisor uw eigen handelen onderzoekt. Het doel is om inzicht te krijgen in wie u bent en waarom u de dingen doet zoals u ze doet, door het opsporen van gedragspatronen en vooronderstellingen die uw functioneren belemmeren bijvoorbeeld omgaan met veranderingen en onzekerheden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar uw talenten en hoe u deze verder kunt ontwikkelen. U leert uw persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten.
Het doel van supervisie is dat u regisseur wordt van uw (werk) leven en u weet waar uw bezieling, kracht en plezier liggen.

 


Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Deze methodiek draagt ook bij aan een verbeterde samenwerking in het team. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Voorwaarde is dat de deelnemers op vrijwillige basis deelnemen en niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan.

Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals:
• persoonlijke deskundigheidsbevordering: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik.
• het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie en manier van werken
• bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie