verandermanagement

“Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future”
(John F. Kennedy)

 image002

 

“Hoe is het gesteld met het leer- , veranderingsvermogen en -bereidheid in uw organisatie?”
Uw organisatie zal zich dienen aan te passen aan de ontwikkelingen in de omgeving en op proactieve wijze inspelen op die ontwikkelingen..
Bij procesbegeleiding kunnen wij fungeren als katalysator in veranderprocessen die stimulering of stroomlijning behoeven.
We helpen de veiligheid en het vertrouwen te creëren om de gevoelens en situaties die in het veranderingsproces naar voren komen bewust tegemoet te treden en bespreekbaar te maken. Wij bieden zo medewerkers de gelegenheid om vanuit hun ervaring hun eigen weg te onderzoeken om zo de gewenste verandering te bewerkstelligen.